Referència: 21FUBPASTSTCE1410

Naturalesa: Plaça nova

Títol: Tècnic/a Superior expert en anàlisi de cicle de vida i avaluació de la sostenibilitat

Tipus plaça: FUB
Any acadèmic: 2021

Inici Convocatòria: 08-06-2021
Final Convocatòria: 22-06-2021

Àrea o Servei principal: CapDescripció:
La UVic-UCC és una universitat jove i molt dinàmica de la Catalunya Central, amb un compromís especial per l’ensenyament de qualitat, la recerca innovadora i la internacionalització.
El Centre Tecnològic BETA està format per un equip jove multidisciplinari de 50 investigadors, i busca incorporar una persona dinàmica, amb capacitat de lideratge i amb ganes de formar part d’aquest projecte. Es busca una persona especialista en l’avaluació de la sostenibilitat de productes i processos.
El/la candidat/candidata s’incorporarà a la línia de recerca de “comptabilitat i optimització de la sostenibilitat” en el marc de dos projectes Europeus: H2020 RAWMINA - “Integrated innovative pilot system for Critical Raw Materials recovery from mines wastes in a circular economy context” i H2020 VIVALDI - "Innovative bIo-based chains for CO2 valorisation as added-value organIc acids", com a principal responsable tècnic de les tasques relacionades amb l’avaluació de la sostenibilitat de les tecnologies desenvolupades en el marc del projecte. El/la candidat/candidata també podrà col·laborar en altres projectes, tant competitius com de transferència amb empreses i administracions.

Funcions i tasques:
Concretament, les funcions que s’esperen del candidat/a seleccionat són:

• Responsable tècnic de les tasques relacionades amb l’avaluació i optimització de la sostenibilitat en projectes competitius: Sostenibilitat ambiental, econòmica i social.
• Responsable tècnic en projectes de transferència i consultoria amb empreses (tan a nivell nacional com internacional). Realització de Declaracions Ambientals de Producte, Petjades de carboni (producte i organització, etc.), estats no financers, etc.


Títol cicle formatiu Nivell
CFGS en àmbit de química, medi ambient o similar

Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d'obtenir-lo

Acreditació del nivell B2 d'anglès o estar en condicions d'obtenir-lo

Coneixement de la metodologia d’anàlisis de Cicle de vida i aplicació d’eines per a la sostenibilitat de productes i processos.

Domini de software d’anàlisis de cicle de vida, en especial OpenLCA (també Gabi i/o SimaPro).


És necessari tenir carnet de conduir

Disponibilitat per a viatjar


• Llicenciatura en Enginyeria química, biotecnologia, biologia, ciències ambientals o similars.
• Doctorat en Enginyeria química, biotecnologia, biologia, ciències ambientals o similars.
• Participació prèvia en projectes competitius de recerca
• Coneixements d’anàlisis de Cicle de Costos i Anàlisis de Cicle de Vida Social
• Coneixements en indicadors de circularitat
• Domini avançat d’Excel i VBA
• Coneixements en programació, especialment Python (Pandas, NumPy, Flask, etc.)


Assoliment:

Preocupacio per l'ordre i la qualitat

Gestió de l'equip:

Treball en equip i cooperació

Gestió personal:

Compromís amb l'organització

Influència:

Networking

Pensament:

Aprenentatge i utilització dels coneixements


Incorporació dins el grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis en la categoria de Tècnic/a Superior
Contracte laboral
Tipus contractació Eventual
Jornada a Temps Complet
Salari brut anual: 27.858,45

Contracte a temps complet durant 2 anys amb possibilitat d'extensió.


Títol Sollicitud Descripció Estat Sel·leccionar