Referència: 21FUBPASETCE1480

Naturalesa: Plaça nova

Títol: Business Developer per tasques de promoció, captació d’oportunitats i preparació de propostes de R+D+I competitives al Centre Tecnològic BETA

Tipus plaça: FUB
Any acadèmic: 2021 - 2022

Inici Convocatòria: 22-06-2021
Final Convocatòria: 06-07-2021

Àrea o Servei principal: CapDescripció:
El Centre Tecnològic BETA està format per un equip jove multidisciplinari de més de 50 investigadors, i busca incorporar una persona dinàmica amb ganes de formar part d’aquest projecte. Es busca un perfil de business developer que pugui realitzar tasques de captació d’oportunitats i de promoció per atraure nou finançament competitiu al Centre.

El/la candidat/a seleccionat haurà de conèixer bé els detalls dels diversos programes de finançament competitius, sobretot els Europeus, com ara Horizon Europe, Interreg, PRIMA, LIFE, etc, i donar suport als investigadors del centre en la preparació de noves propostes competitives tant coordinades des del Centre com també en aquelles on participem simplement com a socis.

Funcions i tasques:
Funcions específiques:
- Redacció de propostes d’alta qualitat per atraure fons de finançament competitius Europeus, seguint les bases de les diverses convocatòries.
- Elaboració de pressupostos de propostes d’acord amb els requisits de les bases de la convocatòria.
- Principal contacte amb els socis i coordinació de l’elaboració de la proposta pel cas de projectes coordinats.
- Principal contacte amb el coordinador en el cas de projectes on es participi com a soci.
- Assistència a esdeveniments informatius de les convocatòries per a la captació d’oportunitats.
- Suport als investigadors dels centre en l’elaboració de propostes competitives.


Titulació universitària en l'àmbit
medi ambient, enginyeria, biotecnologia o similar

Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d'obtenir-lo

Acreditació del nivell B2 d'anglès o estar en condicions d'obtenir-lo

Coneixement dels principals programes de finançament Europeu (H2020 (ara Horitzó Europa), Interreg, LIFE, etc).

Experiència en la redacció de propostes competitives, preferiblement havent treballat en altres centres de recerca o departaments d’universitats.

Facilitat de comunicació i networking amb anglès, català i castellà.

Capacitat de relació i treball en equip, orientació a resultats i pro activitat.

Capacitat d’organització. Habilitat i responsabilitat per treballar en terminis molt ajustats.


És necessari tenir carnet de conduir

Disponibilitat per a viatjar


- Màster i Doctorat en els àmbits del medi ambient, enginyeria o similars.
- Experiència en l’obtenció de dades de mercat, rellevants pel desenvolupament de les propostes i projectes.
- Coneixement del sector agroalimentari i de les seves necessitats.
- Coneixements tècnics de tecnologies ambientals per a la valorització de residus.
- Experiència en l’elaboració d’estudis de mercat.
- Coneixement d’altres llengües.


Assoliment:

Iniciativa

Gestió de l'equip:

Lideratge

Gestió personal:

Compromís amb l'organització

Influència:

Networking

Pensament:

Orientació estratègica


Incorporació dins el grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis en la categoria de Especialista
Contracte laboral
Tipus contractació Eventual
Jornada a Temps Complet
Salari brut anual: 30.524,70

Contracte a temps complet per 3 anys i possibilitat d'estabilització passat aquest període.

Consulta aquí els avantatges de treballar a la UVic-UCC

Títol Sollicitud Descripció Estat Sel·leccionar