Referència: 21FUBPASETCE1481

Naturalesa: Plaça nova

Títol: Responsable de projectes estratègics i territorials al Centre Tecnològic BETA

Tipus plaça: FUB
Any acadèmic: 2021 - 2022

Inici Convocatòria: 22-06-2021
Final Convocatòria: 06-07-2021

Àrea o Servei principal: CapDescripció:
El Centre Tecnològic BETA està format per un equip jove multidisciplinari de més de 50 investigadors, i busca incorporar una persona dinàmica amb ganes de formar part d’aquest projecte i començar a construir una nova línia centrada en projectes estratègics i territorials.
Una de les principals missions del centre BETA és ser un actor clau pel desenvolupament sostenible de la societat, amb un especial impacte a nivell territorial i a les societats rurals, mitjançant projectes estratègics que permetin dinamitzar als territoris/regions i transferir el coneixement, les tecnologies i la innovació a la pròpia societat. En aquest sentit, el/la candidat/a seleccionat treballarà sobretot en iniciatives que es promouran amb els actors del territori, i també tindrà la tasca de detectar i engegar noves iniciatives i nous projectes estratègics juntament amb altres entitats. Alguns exemples d’aquestes iniciatives i projectes estratègics on el Centre BETA està involucrat són: Osona Biocircular (agenda estratègica territorial per la transició dels sistemes productius agroalimentaris), Congrés de Bioeconomia de Catalunya, etc.

Funcions i tasques:
Funcions específiques:
- Identificació i promoció de nous projectes i iniciatives estratègiques pel Centre BETA i pel territori.
- Execució dels plans de treball dels projectes estratègics del Centre BETA.
- Assistència a reunions, suport en la organització, ajuda en la preparació de materials, contacte amb persones i entitats involucrades, etc.
- Contacte continu amb l’administració pública i agents rellevants del territori.
- Gestionar i dinamitzar la xarxa de contactes i de treball del Centre BETA.


Titulació universitària en l'àmbit
medi ambient, enginyeria, biotecnologia o similar

Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d'obtenir-lo

Acreditació del nivell B2 d'anglès o estar en condicions d'obtenir-lo

Experiència en l’organització de reunions, webinars, activitats de networking, etc.

Haver treballat prèviament amb entitats i/o projectes focalitzats en l’àmbit de la bioeconomia.

Coneixement del sector agroalimentari i de les seves necessitats i reptes.

Facilitat de comunicació i networking amb anglès, català i castellà.

Capacitat de relació i treball en equip, orientació a resultats i pro activitat.

Capacitat d’organització. Habilitat i responsabilitat per treballar en terminis ajustats.


És necessari tenir carnet de conduir

Disponibilitat per a viatjar


- Màster i Doctorat en els àmbits del medi ambient, enginyeria o similars.
- Coneixements tècnics de tecnologies ambientals per a la valorització de residus.
- Experiència en la redacció de propostes per a la captació de finançament competitiu, tant a nivell nacional com internacional.
- Experiència en l’elaboració d’estudis de mercat.


Assoliment:

Iniciativa

Gestió de l'equip:

Treball en equip i cooperació

Gestió personal:

Compromís amb l'organització

Influència:

Networking

Pensament:

Orientació estratègica


Incorporació dins el grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis en la categoria de Especialista
Contracte laboral
Tipus contractació Eventual
Jornada a Temps Complet
Salari brut anual: 30.524,70

Contracte a temps complet durant 3 anys amb possibilitat d'estabilització passat aquest període.

Consulta aquí els avantatges de treballar a la UVic-UCC

Títol Sollicitud Descripció Estat Sel·leccionar