Referència: 21FUBPDIFCSBASSHE1778

Naturalesa: Plaça nova

Títol: PDI Associat/da en l'àmbit de la Salut Pública

Tipus plaça: FUB
Any acadèmic: 2021

Inici Convocatòria: 20-09-2021
Final Convocatòria: 04-10-2021

Facultat: Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
Departament: Departament de Ciències Socials i Salut Comunitària
Grau: Fisioteràpia


Hores PDI: Docència: 540, Total: 540 Descripció:
La UVic-UCC és una universitat jove i molt dinàmica de la Catalunya Central, amb un compromís especial per l’ensenyament de qualitat, la recerca innovadora i la internacionalització.
La Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar inicia un procés de contractació per a incorporar PDI Associat/da en l'àmbit de la Salut Pública

Funcions i tasques:
El/la candidat/a haurà d’impartir 12 crèdits de docència a l’assignatura Salut Pública en el Grau de Fisioteràpia. Haurà de poder explicar amb una dimensió pràctica i teòrica el temari de l’assignatura definida aquí


Titulació universitària en l'àmbit
Diplomatura / Llicenciatura o Grau en Ciències de la Salut

Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d'obtenir-lo

Estar en actiu com a professional en l’ àmbit en el moment de la contractació

Experiència professional en l’ àmbitExperiència docent universitària en l’ àmbit


Assoliment:

Iniciativa

Orientacio a l'assoliment

Planificació i organització

Preocupacio per l'ordre i la qualitat

Gestió de l'equip:

Treball en equip i cooperació

Gestió personal:

Autoconfiança

Autocontrol

Compromís amb l'organització

Influència:

Comunicació

Empatia

Orientació a l'usuari

Pensament:

Creativitat


Incorporació dins el grup professional de PDI, Personal Docent i Investigador en la categoria de Associat/ada
Contracte laboral
Tipus contractació Eventual
Jornada a 540 hores
Horari Dilluns i dimarts de 17:00 a 19:00. Dimecres de 15:00 a 17:00 i dijous de 16:30 a 18:30.
Semestres 2n semestre
Salari brut anual: 11.248,32Títol Sollicitud Descripció Estat Sel·leccionar