Referència: 21FUBPASCTBETAETCE1786

Naturalesa: Plaça nova

Títol: Gestor/a tècnic de projectes en l’àmbit de la sostenibilitat

Tipus plaça: FUB
Any acadèmic: 2021

Inici Convocatòria: 20-09-2021
Final Convocatòria: 04-10-2021

Àrea o Servei principal: Centre Tecnològic BETADescripció:
La UVic-UCC és una universitat jove i molt dinàmica de la Catalunya Central, amb un compromís especial per l’ensenyament de qualitat, la recerca innovadora i la internacionalització.

Funcions i tasques:
Les tasques específiques que desenvoluparà el/la candidat/a són:
- Coordinació i gestió del projecte MED4WASTE
- Comunicació amb les autoritats de gestió del programa i els socis del projecte
- Planificació, seguiment i organització d’activitats i tasques del projecte
- Planificació i revisió d’entregables i informes del projecte
- Planificació, organització i participació en reunions de projectes i esdeveniments internacionals
- Networking i promoció de noves col·laboracions amb grups d'interès, projectes i iniciatives internacionals (és a dir, administració pública, Unió per la Mediterrània, EU Circular Economy Stakeholder Platform, EuBioNet, etc.)
- Promoció, captació de fons i preparació de nous projectes


Titulació universitària en l'àmbit
Ciències Ambientals, Ciències Polítiques, Ciències Socials, Relacions Internacionals o equivalent

Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d'obtenir-lo

Acreditació del nivell B2 d'anglès o estar en condicions d'obtenir-lo

Més de 2 anys d’experiència en gestió de projectes

Coneixements en sostenibilitat, economia verda i circular, gestió de residus

Coneixement de la legislació nacional/regional, UE i MED i coneixement en l’elaboració de polítiques i mecanismes de governança

Altes habilitats comunicatives, networking i treball en equip

Col·laboració prèvia amb administracions públiques, institucions mediterrànies i de la UE


Disponibilitat per a viatjar


- Màster universitari o doctorat en temàtiques relacionades
- Experiència en la coordinació en projectes europeus, preferentment ENI CBC MED
- Experiència en transferència i capitalització de resultats i mainstreaming
- Coneixement i experiència en països mediterranis (nord i sud)
- Experiència prèvia en la redacció de propostes de projectes i participació en convocatòries europees competitives.
- Experiència en la redacció de documents tècnics i informes / recomanacions polítiques
- Coneixement d'altres idiomes: francès, àrab, italià, grec, etc.


Assoliment:

Planificació i organització

Gestió de l'equip:

Lideratge

Gestió personal:

Compromís amb l'organització

Influència:

Networking

Pensament:

Orientació estratègica


Incorporació dins el grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis en la categoria de Especialista
Contracte laboral
Tipus contractació Eventual
Jornada a Temps Complet
Salari brut anual: 30.707,85

Oferim un contracte a temps complet per 24 mesos, amb possibilitat d’ampliació en funció dels recursos disponibles de projectes. Possibilitat de realitzar 2 dies de teletreball a la setmana.


Títol Sollicitud Descripció Estat Sel·leccionar