Referència: 21FUBPASCTBETATSTCE1787

Naturalesa: Plaça nova

Títol: Tècnic/a superior expert en gestió i execució tècnica de projectes d’economia verda i circular

Tipus plaça: FUB
Any acadèmic: 2021

Inici Convocatòria: 20-09-2021
Final Convocatòria: 04-10-2021

Àrea o Servei principal: Centre Tecnològic BETADescripció:
La UVic-UCC és una universitat jove i molt dinàmica de la Catalunya Central, amb un compromís especial per l’ensenyament de qualitat, la recerca innovadora i la internacionalització.

Funcions i tasques:
Les tasques específiques que desenvoluparà el/la candidat/a són:
- Gestió diària i suport a la coordinació de projectes
- Participació en reunions i esdeveniments del projecte, i preparació d’agendes, logística, invitacions i actes / informes relacionats
- Suport en activitats de comunicació
- Crear, revisar i supervisar els entregables del projecte
- Elaborar informes de progrés tècnic d’acord amb les diferents normatives dels programes
- Participar en esdeveniments locals i internacionals
- Networking amb grups d'interès, projectes i iniciatives internacionals (ex. administració pública, Unió per la Mediterrània, EU Circular Economy Stakeholder Platform, EuBioNet, etc.)


Títol cicle formatiu Nivell
CFGS relacionat amb Ciències Ambientals, Biologia, Ciències Polítiques, Relacions Internacionals o equivalent

Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d'obtenir-lo

Acreditació del nivell B2 d'anglès o estar en condicions d'obtenir-lo

Experiència prèvia en gestió de projectes

Coneixements en sostenibilitat, economia verda i circular, gestió de residus

Participació prèvia en projectes europeus o projectes de cooperació territorial, preferentment Interreg MED i / o ENI CBC MED

Altes habilitats comunicatives, networking i treball en equip


Disponibilitat per a viatjar


- Llicenciatura/Grau en Ciències Ambientals, Biologia, Ciències Polítiques, Relacions Internacionals o equivalent
- Màster universitari o doctorat en temàtiques relacionades
- Coneixements de les polítiques de la UE
- Experiència prèvia en la redacció de propostes de projectes per a convocatòries europees competitives (H2020 / Horizon Europe, LIFE, Interreg, ENI CBC MED etc.)
- Col·laboració prèvia amb administracions públiques, institucions mediterrànies i de la UE (ex. administracions regionals i nacionals, Unió per la Mediterrània, Comissió Europea, Parlament Europeu, etc.)
- Redacció d'informes tècnics i material de comunicació
- Coneixement d'altres idiomes: francès (molt valorat), àrab, italià, grec, etc.


Assoliment:

Planificació i organització

Gestió de l'equip:

Treball en equip i cooperació

Gestió personal:

Compromís amb l'organització

Influència:

Networking

Pensament:

Aprenentatge i utilització dels coneixements


Incorporació dins el grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis en la categoria de Tècnic/a Superior
Contracte laboral
Tipus contractació Eventual
Jornada a Temps Complet
Salari brut anual: 28.025,55

Oferim un contracte de tècnic superior a temps complet per 12 mesos, amb possibilitat d’ampliació en funció dels recursos disponibles de projectes. Possibilitat de fer 2 dies a la setmana de teletreball.


Títol Sollicitud Descripció Estat Sel·leccionar